Polityka prywatności

W dokumencie tym opisane są zagadnienia związane z przetwarzaniem danych osobowych.

Definicje

Serwis - strona internetowa wraz ze wszystkimi działami i usługami oferowanymi w jej ramach.

RODO - (General Data Protection Regulation, GDPR) Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych).

Administrator Danych Osobowych

Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z usługami świadczonymi za pośrednictwem Serwisu jest firma SPECJALISTYCZNA PRAKTYKA LEKARSKA AGNIESZKA SOLECKA z siedzibą pod adresem: , , posiadająca numer identyfikacji podatkowej NIP: 6321882113.

Przetwarzane dane

Przetwarzamy dane, które podajesz nam korzystając z oferowanych w ramach Serwisu usług, np.: kontaktując się poprzez formularz kontaktu, rejestrując się do serwisy w celu rejestracji na wizytę.

Nie pozyskujemy danych od dzieci poniżej 16 lat

Serwis dedykowany jest dla klientów w wieku powyżej 16 lat, w związku z powyższym nie przetwarzamy danych osób poniżej szesnastego roku życia. Jeśli zdarzyłaby się sytuacja wykrycia wprowadzenia danych przez osobę do 16 roku życia, dane będą usuwane.

Cele i podstawy prawne przetwarzania danych osobowych

Dane przetwarzamy wyłącznie w sposób zgodny z obowiązującym w Polsce prawem polskim i unijnym.

Twoje dane wykorzystujemy w szczególności:

 1. Aby zapewnić bezpieczeństwo (np. kontrola dostępu do usług wymagających logowania).
 2. Gdy umawiasz się na wizytę.
 3. Gdy wyświetlamy zalanowane wizyty w danym dniu (Osoby wyświetlające wizyty w danym dniu nie widzą danych osobowych innych osób umówionych w tym dniu).
 4. Aby Lekarz mógł zidentyfikować osobę umówioną na konkretną wizytę.
 5. Aby Lekarz mógł skontaktować się z konkretną osobą, jeżeli z jakiegoś powodu umówiona wizyta nie może dojść do skutku.

Okres przetwarzania danych

 1. W przypadku przetwarzania danych na podstawie uzasadnionego interesu administratora, do czasu zgłoszenia przez Ciebie sprzeciwu.

Odbiorcy danych

Twoje dane nie będą przekazywane podmiotom trzecim.

Dane mogą być udostępniane w przewidzianych prawem przypadkach organom ścigania.

Informacje dostępne publicznie

Zwracamy uwagę na to, że dane osobowe, które udostępniasz w ramach rejestracji do serwisu nie będą udostępniane publicznie.

Przekazywanie danych poza EOG

Administrator przetwarza dane osobowe w krajach Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG), jednakże niektóre współpracujące podmioty (np. Google, Facebook) mogą przetwarzać dane zarówno w ramach EOG, jak i poza nim.

Weryfikujemy tego typu partnerów pod kątem gwarancji wysokiego stopnia ochrony danych osobowych zgodnie z RODO.

Prawa przysługujące osobie, której dane dotyczą

Odnośnie danych osobowych przysługują Ci następujące prawa:

 • + Dostępu do danych osobowych, tj. uzyskania informacji, czy Administrator przetwarza Twoje dane osobowe, a jeśli tak, to w jakim zakresie, w tym do uzyskania kopii tych danych.
 • + Sprostowania lub uzupełniania danych osobowych, w przypadku, gdy Twoim zdaniem są one nieprawidłowe lub niekompletne.
 • + Ograniczenia przetwarzania danych, tj. nakazania przechowywania danych dotychczas zebranych przez Administratora i wstrzymania dalszych operacji na danych.
 • + Usunięcia danych, o ile przepisy prawa nie obligują Administratora do ich dalszego przetwarzania.
 • + Przeniesienia danych osobowych, tj. przesłania danych innemu Administratorowi lub Tobie.
 • + Prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, gdy przetwarzanie danych odbywa się, w oparciu o wyrażoną zgodę - z zastrzeżeniem, że wycofanie tej zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 • + Wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych oraz z przyczyn związanych z Państwa szczególną sytuacją. Z prawa tego można skorzystać w przypadku, gdy przetwarzanie danych następuje w oparciu o prawnie uzasadniony interes Administratora.
 • + Wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku, gdy Twoim zdaniem przetwarzanie danych osobowych przez Administratora odbywa się z naruszeniem prawa.

Generalnie możliwość skorzystania z powyższych praw jest bezpłatna.

W przypadkach jednak żądań nieuzasadnionych, nadmiernych, uporczywych, RODO przewiduje możliwość pobrania pewnej opłaty.


W celu skorzystania z powyższych praw prosimy użyć formularza kontaktu, lub skontaktować się telefonicznie.

Zautomatyzowane przetwarzanie danych

Twoje dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu przetwarzaniu, które wywoływałoby wobec Ciebie skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na Ciebie wpływało.

Cookies

Cookies są to informacje, które serwer zapisuje na dysku Twojego komputera.
Cookies umożliwiają utrzymanie sesji w trakcie korzystania z działów serwisu wymagających logowania (dzięki temu nie ma konieczności logowania przy wyświetlaniu każdej strony).
Dzięki cookies jesteśmy również w stanie obliczyć jak dużym powodzeniem cieszy się nasz Serwis.
Cookies w jakikolwiek sposób nie niszczą systemu w Twoim komputerze, jeżeli jednak chcesz je wyłączyć - każda przeglądarka posiada taką opcję. Wyłączenie obsługi plików cookies może jednak uniemożliwić korzystanie z niektórych funkcji Serwisu (np. mechanizm rejestracji wizyt).
Identyfikacja odbywa się bezosobowo, bezimiennie i są to dane dotyczące tylko korzystania z naszego Serwisu.
Więcej informacji na temat plików cookies dostępnych jest pod adresem www.wszystkoociasteczkach.pl